fajr
02:27
shuruk
04:23
dhuhr
13:12
'asr
17:43
maghrib
21:59
isha
23:45

salah.dk

tider for bøn:

27/06-17
malmö

'asr for hanafi:

18:59