fajr
04:05
shuruk
05:46
dhuhr
13:13
'asr
17:11
maghrib
20:38
isha
22:12

salah.dk

tider for bøn:

19/08-17
malmö

'asr for hanafi:

18:12