fajr
06:29
shuruk
08:21
dhuhr
12:19
'asr
13:55
maghrib
16:15
isha
18:01

salah.dk

tider for bøn:

18/01-17
malmö

'asr for hanafi:

14:23