fajr
04:20
shuruk
05:58
dhuhr
12:15
'asr
15:34
maghrib
18:31
isha
20:03

salah.dk

tider for bøn:

24/03-17
malmö

'asr for hanafi:

16:24