fajr
03:44
shuruk
05:27
dhuhr
13:06
'asr
17:11
maghrib
20:43
isha
22:19

salah.dk

tider for bøn:

29/04-17
malmö

'asr for hanafi:

18:14