fajr
05:22
shuruk
07:02
dhuhr
12:22
'asr
15:00
maghrib
17:40
isha
19:14

salah.dk

tider for bøn:

27/02-17
malmö

'asr for hanafi:

15:39